Creșterea accesului tinerilor romi la învățămâtul superior

www.vreaubursa.ro

POSDRU ID 141790

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Descriere proiect „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” – Instructiuni de aplicare

Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiectul ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID141790

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Axa Prioritara 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltari societatii bazate pe cunoastere,

Domeniul de interventie 1. 2 Calitate in invatamantul superior

ANUNȚ nr. 2 privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare online

Ca urmare a verificării eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare în cadrul proiectului ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID 141790, sunt publicate:

• Lista studenților admiși condiționat, disponibilă aici:  Lista studenți admiși condiționat

• Lista studenților neeligibili, disponibilă aici:  Lista studenților neeligibili

Studentii acceptați condiționat au obligația de a transmite documentele de contractare pînă la data de 17

februarie 2015 (data poștei) la adresa:

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA” București, str. Vaselor nr. 60, etaj 5, Sector 2, cod poștal 021255.

Va rugam să menționați pe plic: documente de contractare în proiectul ID 141790

Documentele de contractare sunt următoarele:

Contractul de bursă în două exemplare (disponibil aici), împreună cu anexele:

A. Documente originale

• Formularul de înregistrare a Grupului Țintă:

 Descarcă „Formular de înregistrare a Grupului Țintă;

• Nota de informare şi declaraţie:

 Descarcă „Nota de informare şi declaraţie;

• Declarația pe propria răspundere privind dubla finanțare:

 Descarcă „Declarație pe propria răspundere privind dubla finanțare;

• Adeverința care atestă înmatricularea în primul an de facultate cu frecvența la zi, la o universitate acreditată de stat în România, în anul academic 2014-2015;

B. Copii

• Copie a cărții de identitate – semnată și datată de aplicant;

C. Documente privind taxa de școlarizare, (dacă este cazul)

• Adeverința privind taxa de şcolarizare sau o copie a contractului prin care se specifică cuantumul taxei.

 


Anunţ de re-deschidere a procedurii de aplicare pentru bursă de studiu

Roma Education Fund România împreună cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunţă re-deschiderea procedurii de aplicare pentru bursă de studiu, în vederea completării numarului de 170 studenți anul I. de facultate, beneficiari de burse, în cadrul proiectului „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr total de 170  de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul I. de facultate, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili să aplice pentru bursă, aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

 • Să se declare public ca fiind de etnie romă;
 • Să fie înmatriculați în primul an de facultate cu frecvența la zi (respectiv pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditată de stat în România, în anul academic 2014-2015.

Termenul de înregistrare a aplicațiilor online este 25 Ianuarie 2015.

UPDATE: Termenul de înregistrare a aplicațiilor online se prelungește până pe data de 30 ianuarie 2015 (inclusiv).

Instrucțiunile de aplicare online sunt disponibile AICI .


ANUNȚ 

privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare online  

Ca urmare a verificării eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare în cadrul proiectului ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID 141790, sunt publicate:

 • Lista studenților admiși condiționat, disponibilă mai jos:

 

  Descarcă „Lista studenti admisi conditionat

 

 • Lista studenților neeligibili, disponibilă aici:

 

  Descarcă „Lista studenti neeligibili pentru publicare

 

Studentii acceptați condiționat au obligația de a transmite documentele de contractare pînă la data de 17 decembrie 2014 (data poștei) la adresa:

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA” București, str. Vaselor nr. 60, etaj 5, Sector 2, cod poștal 021255.

Va rugam să menționați pe plic: documente de contractare în proiectul ID 141790

Documentele de contractare sunt următoarele:

Contractul de bursa în două exemplare, disponibil mai jos:

 

  Descarcă „Contract de bursa

 

Contract de bursa împreună cu urmatoarele anexe:

A. Documente originale (documente disponibile mai jos)

 

•      Descarcă „Formularul de înregistrare a Grupului Țintă;

 

•      Descarcă „Nota de informare şi declaraţie;

 

•      Descarcă „Declarația pe propria răspundere privind dubla finanțare;

 

•  Adeverința care atestă înmatricularea în primul an de facultate cu frecvența la zi, la o universitate acreditată de stat în România,  în anul academic 2014-2015;

B. Copii

•    Copie a cărții de identitate – semnată și datată de aplicant;

C. Documente privind taxa de școlarizare, (dacă este cazul)

•    Adeverința privind taxa de şcolarizare sau o copie a contractului prin care se specifică cuantumul taxei.


ANUNT privind prelungirea termenului limita de aplicare pentru bursa de studiu!

Termenul limita de inregistrare a aplicatiilor online pentru bursa de studiu, in cadrul proiectului „Cresterea accesului tinerilor romi la invatamantul superior”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se prelungeste pana in data de 4 decembrie 2014!

Este obligatoriu ca cel putin una dintre scrisorile de recomandare sa fie scrisa de o organizatie/ fundatie roma inregistrata in tara respectiva sau de catre o persoana care lucreaza in functii specifice pentru comunitatea de romi/persoanele de etnie roma (de ex: experti locali pentru romi, mediatori scolari pentru romi, mediatori sanitari etc.)!

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta AICI:

Persoane de contact:

Maria Ursu – Manager proiect

Mihaela Iancu – Coordonator mentori

Lavinia Ciuta – Expert operațional implementare


Anunt de deschidere a procedurii de aplicare pentru bursa de studiu

Roma Education Fund Romania impreuna cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunta deschiderea procedurii de aplicare pentru bursa de studiu, in cadrul proiectului „Cresterea accesului tinerilor romi la invatamantul superior” adresat unui numar de 170 studenti anul I. de facultate. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finantare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea accesului la invatamntul superior pentru tinerii de etnie roma si diminuarea riscului lor de abandon universitar in perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr de 170 de burse de studiu studentilor romi inmatriculati in anul I. si II. de facultate, precum si prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studentii romi inmatriculati in primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili sa aplice pentru bursa, aplicantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii obligatorii:

 • Sa se declare public ca fiind de etnie roma;
 • Sa fie inmatriculati in primul an de facultate cu frecventa la zi (respectiv pentru maxim 4 ani in modelul de studiu integrat si pentru maxim 3 ani in cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditata de stat in Romania, in anul academic 2014-2015.

Termenul de inregistrare a aplicatiilor online este 30 noiembrie 2014.

Instructiunile de aplicare online sunt disponibile atat pe site-ul Roma Education Fund Ungaria , cat si pe site-ul Roma Education Fund Romania.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta AICI:

Persoane de contact:

Maria Ursu – Manager proiect

Mihaela Iancu – Coordonator mentori

Lavinia Ciuta – Expert operaional implementare


Beneficiar: Roma Education Fund Romania

Parteneri: Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) Ungaria, Partener  transnational

Perioada de implementare: Mai 2014 – Noiembrie  2015

Proiect finantat prin POSDRU  2007 – 2013 Numarul de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141790

Grup tinta
15 Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati 220 studenti bursieri si studenti mentori

Facilitati pentru studentii bursieri participanti in proiect

 • Activitati de pregatire gratuita (mentorat) pentru materiile din cadrul anului de studiu academic;
 • Burse de studiu;
 • Suport financiar acordat sub forma de burse de studiu, in functie de cerintele proiectului;
 • Consiliere pentru intarirea identitatii rome si a respectului de sine, prin intermediul grupelor de mentorat;
 • Participare in reteaua de comunicare online a studentilor romi din Romania;

 „CRESTEREA ACCESULUI TINERILOR ROMI LA INVATAMANTUL SUPERIOR”

Procedura recrutare si selectie studenti bursieri

====================================================================

Dragi aplicanti,

Programul de burse a fost implementat ca unul dintre programele REF din 2007, perioada in care contextul general privind studiile superioare in Europa a fost dinamic si a suferit o serie de schimbari. O schimbare in particular, chiar substantiala, o constituie trecerea la sistemul Bologna, unde se pot observa diferente intre tarile participante la program in ceea ce priveste progresul catre tranzitia completa. Pe langa acest lucru, un numar de tari au facut pasi importanti pentru a-si reforma sistemele si politicile de invatamant superior, aducand imbunatatiri pentru studenti si o mai buna armonizare per total a politicilor nationale cu cele internationale ce tin de educatia tertiara.

Am observat de asemenea o diversificare a donatorilor interesati sa sprijine studentii care urmeaza studii universitare, o evolutie pe care o apreciem si incurajam. Diverse institutii de stat si universitati devin din ce in ce mai constiente si capabile de a absorbi fonduri europene, de care beneficiaza un numar in crestere de studenti, printre care si studenti romi. Salutam aceasta evolutie prin care si alti actori participa la imbunatatirea acessului la educatie pentru studentii romi.

Roma Education Fund Romania impreuna cu Partenerul sau Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) Ungaria, recruteaza 170 de studenti romi pentru a primi bursa pe parcursul proiectului „Cresterea accesului tinerilor romi la invatamantul superior” cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Vor fi selectati un numar de 170 de studenti bursieri pentru a primi bursa de studiu si pentru a participa la  activitatile de mentorat specifice proiectului:

•    Vor fi organizate un minim de 10 de sedinte de mentorat, individual sau cu un grup de 4 studenti, in scopul cresterii nivelului de aprofundare a disciplinelor de invatamant din structura universitara;

Activitatea studentilor/ bursieri se va desfasura simultan la nivelul universitatilor/ facultatilor, din care fac parte si studentii mentori din anii superiori, in perioada ianuarie 2015- noiembrie 2015.

Activitatile aferente studentilor bursieri:

•    Activitati de sprijinire a studentilor pentru materiile din cadrul anului de studiu academic;
•    Sprijin financiar acordat sub forma de burse de de studiu, in functie de cerintele proiectului;
•    Consiliere pentru intarirea identitatii rome si a respectului de sine, prin intermediul grupelor de mentorat.

1.    INFORMATII GENERALE PRIVIND BURSA
2.    CRITERII DE ELIGIBILITATE
3.    CRITERII DE SELECTIE
4.    MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR
5.    PROCESUL DE SELECTIE
6.    COMUNICAREA DECIZIILOR DE SELECTIE
7.    ETAPELE DE APLICARE SI TERMENELE-LIMITA

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND BURSA                                                                                                                   (salt la inceputul paginii)

NIVELUL DE SPRIJIN

•    170 studenti romi inmatriculati in primul an de studii de licenta vor deveni membri ai retelei ‚Alumni’ electronice a fostilor si actualilor studenti de etnie roma din Romania (e-group); reteaua serveste drept platforma de interactiune, dialog si schimb de informatii privind oportunitatile de participare in activitati extra-curiculare de dezvoltare academica, personala si profesionala;
•    Pentru a incuraja performanta academica a studentilor-beneficiari, bursele de studii se vor distribui in doua transe anual.  Peste 95% din studentii-beneficiari inmatriculati in primul semestru al primului an de studii licentiale vor sustine cu succes un numar suficient de examene si colocvii in cadrul universitatilor lor pentru a fi promovati cu succes in al doilea semestru;
•    Distribuirea celei de-a doua transe va fi conditionata de finalizarea cu succes a semestrului pentru care studentul respectiv a primit prima transa. Fiecare student va trebui sa sustina cu succes un numar suficient de examene si colocvii pentru a fi admis in urmatorul semestru;
•    Valoarea anuala a bursei pentru fiecare student-beneficiar va fi calculata corespunzator anului de studiu: pentru incurajarea reusitei academice si a promovarii cu succes din anul 1 in anul 2 (intre 4350 Ron si 4800 RON);
•    Pentru studentii beneficiari inmatriculati pe locuri cu taxe de studii, Partenerul va oferi un sprijin financiar aditional pentru acoperirea taxei, de pana la 2610 RON per student si cu o contributie totala in valoare de maximum 19500 RON. Pentru fiecare student beneficiar platitor de taxa, suma acestui sprijin aditional va fi calculata in conformitate cu suma taxei de studii.

POLITICA DE BENEFICII CUMULATIVE

Aplicantii care in anul academic 2014 -2015 primesc bursa de studii in cadrul altor proiecte cu finantare POSDRU nu sunt eligibili pentru prezenta schema de burse.

Important: in cazul in care aplicantii nu notifica prompt Echipa de proiect despre faptul ca beneficiaza de bursa(e) sau suport alternativ, in special bursa de studii in cadrul altor proiecte cu finantare POSDRU va duce la descalificarea aplicantilor din prezentul program de burse, precum si la obligatia de a returna suma primita de la REF in anul academic respectiv.

Expunere de motive la politica de beneficii cumulative

Programele de Burse REF s-au confruntat in ultimii ani cu o crestere substantiala a cererii pentru burse dar si a nivelului general de calitate a aplicatiilor. Cu toate acestea, din cauza limitarilor financiare ale programului, aproximativ 1.000 de aplicanti sunt respinsi anual. Pe de alta parte, am asistat la o evolutie pozitiva intr-un numar de tari in care guvernele si universitatile au mai mult succes in absorbtia fondurilor europene si utilizarea lor pentru a oferi burse si beneficii studentilor.

Un obiectiv important al programului este de a incerca a ajunge la cei care au nevoie si ar beneficia cel mai mult de suportul REF, maximizand astfel impactul investitiei. Prin urmare, in acele cazuri in care aplicantii la REF reusesc sa obtina burse alternative si beneficii pentru studenti, REF va implementa o abordare adaptata, asa cum este exemplificat mai sus, pentru a putea sa directioneze economiile potentiale fata de cei care nu au avut succes in accesarea burselor si/ sau a mijloacelor de sprijin alternative, raspunzand astfel intr-o masura mai mare a cererii existente pentru burse REF. Noi incurajam toti studentii romi sa caute proactiv si se aplice la toate oportunitatile de sprijin disponibile pentru studenti, si sa-si diversifice sursele de sprijin de-a lungul anilor universitari. Este important sa stimuleze cat mai mult sprijin posibil, dincolo de programul si initiativele specific implementate pentru romi, astfel incat cererea tot mai mare de sprijin din partea romilor care isi continua studiile in invatamantul superior sa fie indeplinita cu succes.

In acelasi timp, regulamentele de implementare si instructiunile POSDRU interzic dubla finantare, pentru acelasi tip de activitate, prin urmare, cheltuielile realizate in cadrul proiectului pentru studentii care primesc burse de studiu, in cadrul altor proiecte cu finantare POSDRU sunt neeligibile.

CONFLICT DE INTERESE

Aplicantii care in anul academic 2014-2015 vor fi angajati ai REF, ai Fundatiilor pentru o Societate Deschisa (OSF) sau ai fundatiilor nationale din Reteaua Fundatiilor Soros (Soros Foundations Network- SFN), precum si cei care, in anul academic 2014-2015, vor lucra in proiecte finantate de REF sau care vor primi onorarii (consultanta, fellowship etc.) din partea REF sau entitati mentionate mai sus sunt eligibili pentru programul de burse REF pentru anul academic respectiv numai daca suma totala in anul academic respectiv nu depaseste 400 EUR.

Important: in cazul in care aplicantii nu notifica prompt Echipa de proiect despre faptul ca beneficiaza de bursa(e) sau suport alternativ va duce la descalificarea aplicantilor din Programul de Burse, precum si la obligatia de a returna suma primita de la REF in anul academic respectiv.

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE                                                                                                                                        (salt la inceputul paginii)

Criteriile de eligibilitate ale programului de burse REF stabilesc standarde, conform carora sunt evaluate performanta si calificarile aplicantilor. Formularele de aplicare transmise cu succes sunt evaluate in functie de criteriile de eligibilitate. Aplicantii care nu corespund criteriilor de eligibilitate sunt exclusi din competitia academica a programului.

Pentru a fi eligibili sa aplice pentru bursa, aplicantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii obligatorii:

•    Sa se declare public ca fiind de etnie roma;
•    Sa fie inmatriculati in primul an de facultate cu frecventa la zi (respectiv pentru maxim 4 ani in modelul de studiu integrat si pentru maxim 3 ani in cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditata de stat in Romania,  in anul academic 2014-2015.

Important: Fiecare student-beneficiar isi va declara si confirma apartenenta la etnia roma prin completarea si semnarea Formularului de identificare a grupului tinta.

Pentru a se inscrie in programul de burse, aplicantii trebuie sa: 

•    trimita Formularul Online de Aplicare (FOA) complet pana la termenul-limita stabilit de program;
•    trimita o scrisoare de motivatie bazata pe realizarile academice, care sa exprime obiectivele academice si care sa evidentieze angajamentul si motivatia pentru studiu in cadrul gradului academic urmat;
•    trimita un eseu bazat pe tematica(ile) mentionata(e) in FOA;
•    furnizeze o situatie scolara oficiala  (dupa cum este mentionat aici);
•    furnizeze o adeverinta care sa ateste faptul ca sunt inmatriculati in primul an de facultate cu frecventa la zi (respectiv pentru maxim 4 ani in modelul de studiu integrat si pentru maxim 3 ani in cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditata de stat in Romania,  in anul academic 2014-2015;
•    trimita cel putin o scrisoare de recomandare detaliata, informativa si relevant scrisa in mod special pentru aplicarea la REF (dupa cum este mentionat aici), care sa descrie performanta academica a aplicantului si/sau activitatile sale extracuriculare, atat cele adresate comunitatii rome, cat si cele de alt tip; scrisoarea de recomandare trebuie sa fie recenta si sa reflecte asupra aspectelor mai sus mentionate dar recente/ curente; Scrisoarea de recomandare trebuie sa fie completata in baza modelului de scrisoare de recomandare REF SP disponibil aici:   „Scrisoare de referinta” ;
•    sa completeze Nota de informare si declaratie prin care aplicantul isi exprima acordul privind furnizarea datelor personale pentru a fi prelucrate de catre REF Romania si partenerul REF Ungaria (ROA) in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, disponibila aici:  Nota de informare şi declaraţie, precum si declaratia privind dubla finantare, disponibila aici:  Declaratie privind dubla finantare.

• este obligatoriu ca cel putin una dintre scrisorile de recomandare sa fie scrisa de o organizatie/ fundatie roma inregistrata oficial in Romania.

3. CRITERII DE SELECTIE                                                                                                                                                    (salt la inceputul paginii)

Criteriile de selectie pentru schemele de bursa REF iau in considerare calitatea informatiei si a documentelor transmise. Aplicantii trebuie sa incerce sa corespunda criteriilor de selectie si sa prezinte un formular de aplicare competitiv si materiale adecvate si relevante.

Selectarea studentilor bursieri in proiect se va face in baza informatiei din dosarele depuse de catre candidati prin intermediul sistemului de aplicare online pus la dispozitie de catre Partener.

Selectarea studentilor bursieri va fi bazata pe performanta academica, criteriul principal de selectie fiind media notelor obtinute la nivelele de studii anterioare, obtinuta prin analizarea rapoartelor academice pentru fiecare etapa. O atentie deosebita se va acorda incadrarii femeilor de etnie roma in proiect, dat fiind faptul ca nivelul de educatie formala in randul femeilor rome este mult mai scazut decat cel al barbatilor romi – 50% grup tinta feminin.

LIPSA DE ONESTITATE ACADEMICA

Plagiatul este insusirea ilegala a limbajului, gandurilor, ideilor sau expresiilor unui alt autor precum si reprezentarea lor ca lucrari originale proprii. REF considera plagiatul lipsa de onestitate academica si o incalcare a valorilor si principiilor programului. Prin urmare, aplicatiile in care vor fi detectate plagiat si / sau auto-plagiat vor fi descalificate din concurs.

In timp ce la completarea aplicatiei, in special a scrisorii de motivatie si a eseului pe problemele romilor, solicitantului i se permite sa utilizeze in mod limitat citate, asigurandu-se ca sursa originala este mentionata in mod corespunzator si ca citatul nu este considerat ca fiind parte din cerinta minima de cuvinte.

Va rugam sa retineti ca, pe langa verificarea efectuata de catre personalul REF SP si de catre ONS, programul poate face uz de software anti-plagiat pentru a detecta cazurile de plagiat in aplicatii.

Mai mult decat atat, in conformitate cu politicile si procedurile REF, solicitantii gasiti responsabili de trimiterea de documente falsificate nu vor fi luati in considerare pentru REF si pentru niciunul dintre programele finantate de REF pe viitor. Orice alte cazuri de lipsa de onestitate academica referitoare la procesul de aplicare REF si in timpul perioadei de contract (cum ar fi furnizarea de date si informatii false / falsificate, incercarile de dare de mita, etc.), vor duce, de asemenea, la descalificarea din program.
De la aprox. 2000 de aplicanti pentru anul universitar 2013-2014 doar 60 au fost descalificati pentru lipsa de onestitate academica, in timp ce 40 de candidati au avut scorul de evaluare globala scazut substantial din acest motiv, ceea ce a redus semnificativ sansele lor in competitie. Bucurandu-ne in acelasi timp sa observam ca doar o minoritate de studenti a fost identificata in aceasta situatie, atragem atentia tuturor aplicantilor la acest aspect important al formularului de aplicatie online.

Lista criteriilor, informatii specifice si ponderea fiecarui criteriu pentru calcularea punctajului final al aplicatiei sunt mentionate in grila de evaluare de mai jos:

GRILA DE EVALUARE

Criterii Informatii pentru evaluare

Valoarea din punctajul total

1. Media academica (GPA)

Valoarea mediei academice calculata in conformitate cu documentele solicitate.
Detalii cu privire la modul in care programul va calcula media academica pentru concurs sunt disponibile aici. 58%

2. Obiective academice – Scrisoarea de motivatie

 • Stil si cursivitate in scris;
 • Comprehensibilitate si coerenta a ideilor si informatiilor exprimate;
 • Abilitatea de a articula obiective academice solide;
 • Angajamentul si motivatia de a studia;
 • Progresul academic si realizarile din anul (ii) precedent (i), daca este aplicant  reinscris in competitie.

12%

3. Eseul privind problematica roma

• Demonstrarea ideilor si opiniilor care decurg din experientele personale si implicarea in activitati legate de romi.
• Comprehensibilitatea si coerenta ideilor si a informatiilor exprimate;
• Abilitatea de a articula idei si argumente solide;
• Constientizarea si cunoasterea problemelor romilor;
• Stil si cursivitate in scris.15%

4. Activitati extra-curiculare

• Participarea la seminarii academice, conferinte, ateliere de lucru, scoli de vara, si/ sau concursuri; si/ sau
• Participarea la activitati, initiative, proiecte si evenimente de voluntariat legate de romi.
• Participarea la activitati, initiative, proiecte si evenimente legate de romi bazate pe contract de munca.7.5%

5. Scrisoarea de recomandare

• Nivelul de abilitati personale si calitatile persoanei recomandate, evidentiat prin experienta practica;
• detalii relevante cu privire la realizarile academice ale candidatilor;
• Implicarea in activitati legate de romi.7.5%

4. MECANISMUL DE LUARE A DECIZIEI                                                                                                                        (salt la inceputul paginii)

VERIFICAREA ELIGIBILITATII

REF Romania este responsabil pe durata procesului de selectie doar pentru verificarea eligibilitatii, realizata Echipa de proiect. In plus, responsabilitatea REF Romania este sa se asigure ca mecanismul si criteriile stabilite sunt intelese si utilizate corespunzator de catre partile relevante, dupa cum este explicat mai jos.

Vor fi declarate neeligibile dosarele:
•    Incomplete: lipsa unui document obligatoriu stabilit pentru fiecare categorie atrage excluderea aplicantului din etapa finala de selectie;
•    Care NU respecta conditiile de validitate privind documentele solicitate;
•    Aplicantilor de alta etnie decat cea roma sau de alta cetatenie decat cea romana.

EVALUAREA

Evaluarea aplicatiilor este realizata de o Comisie Nationala de Selectie (National Selection Board- NSB). Membrii NSB sunt selectati printr-o competitie deschisa si fac parte din comisie pe o durata intre 3 si 5 ani. REF isi propune sa selecteze reprezentanti din mediul academic si din comunitatea roma pentru pozitiile NSB.

5. PROCESUL DE SELECTIE                                                                                                                                                (salt la inceputul paginii)

Procesul de selectie consta in o serie de etape si nivele dupa cum este explicat mai jos.

Pasul 1 – Verificarea eligibilitatii

Se verifica daca sunt respectate cerintele in ce priveste criteriile de eligibilitate ale programului. Acest pas presupune verificarea tehnica (de catre personalul REF), cu accent pe caracterul complet si adecvat al fiecarui formular de aplicare.

Pasul 2 – Evaluarea formularului de aplicare

Evaluarea este efectuata de catre Comisia Nationala de Selectie a REF SP in fiecare tara a programului. Membrii NSB analizeaza independent si unul cate unul formularele de aplicare transmise si puncteaza fiecare formular conform unui set de criterii prestabilit. Dupa aceea, sistemul clasifica toate aplicatiile in functie de punctaj, in ordine descrescatoare, de la cel mai mare la cel mai mic.  Pe baza sistemului de ierarhizare si a pozitiei pe care aplicantii o ocupa in lista, acestia ajung pe lista semi-finalistilor (pe lista celor acceptati conditionat sau pe lista de asteptare) sau sunt respinsi.

Pasul 3 – Transmiterea documentelor de contractare

Atat aplicantii acceptati conditionat cat si cei de pe lista de asteptare trebuie sa transmita pana la termenul-limita stabilit urmatoarele documente in original:
•    Formularul de inregistrare a Grupului Tinta disponibil aici:  Formular de grup tinta;
•    Nota de informare si declaratie (care anterior a fost scanata si incarcata in sistem de aici:  Nota de informare şi declaraţie), precum si declaratia privind dubla finantare, disponibil aici:  Declaratie privind dubla finantare;
•    Adeverinta care atesta faptul ca sunt inmatriculati in primul an de facultate cu frecventa la zi, la o universitate acreditata de stat in Romania,  in anul academic 2014-2015;
•    Contractul de bursa in doua exemplare;
•    Copie a cartii de indentitate.

Pasul 4 – Finalizarea procesului de selectie

Dupa incheierea pasilor mentionati mai sus, programul reanalizeaza listele candidatilor acceptati conditional si a celor de pe lista de asteptare pentru a determina listele finale de beneficiari. Candidatii semi-finalisti care au fost clasati pe lista celor “acceptati conditionat” si care au transmis documentele de contractare in pana la termenul-limita devin beneficiari ai programului. Candidatii din aceeasi categorie care nu au transmis certificatul de inmatriculare corespunzator pana la termenul-limita sunt respinsi si inlocuiti automat de catre sistem cu aplicanti de pe lista de asteptare.

6. COMUNICAREA DECIZIILOR DE SELECTIE                                                                                                                (salt la inceputul paginii)

Programul comunica aplicantilor rezultatele procesului de selectie la e-mailul pe care aplicantii l-au inregistrat in conturile lor din sistemul de aplicare online, in 2 momente:

•    Primul, dupa Pasul 3 mentionat mai sus cand aplicantii vor primi fie o Scrisoare de respingere oficiala cu mentionarea motivelor pentru respingere, fie o Scrisoare de notificare, continand instructiuni despre urmatorii pasi pe care trebuie sa ii parcurga candidatul pentru a ramane in competitie;
•    Al doilea, dupa Pasul 4 mentionat mai sus cand aplicantii vor primi fie o Scrisoare de respingere oficiala cu motivele exacte ale respingerii, fie o Scrisoare de acceptare.

Mecanismul de contestatie

Aplicantii pot contesta decizia Comisiei Nationale de Selectie in termen de 5 zile din momentul in care au primit rezultatul selectiei din partea programului. Contestatile trebuie trimise catre REF SP pe adresa: REFSP_contestations@romaeducationfund.org

Va rugam sa folositi aceasta adresa de email doar pentru contestatii privind rezultatul selectiei. Pentru alte solicitari, va rugam sa contactati Echipa de proiect.

7. ETAPELE DE APLICARE SI TERMENELE-LIMITA                                                                                                      (salt la inceputul paginii)

Pentru a fi luati in considerare pentru bursa in anul academic 2014-2015, aplicantii trebuie sa respecte termenele-limita pentru etapa 1 – termenul-limita pentru transmiterea aplicatiei, si pentru etapa 2 – transmiterea documentelor de contractare, si, daca este cazul, al unei adeverinte privind taxa de scolarizare, dupa cum este detaliat mai jos.

Etapa 1 – transmiterea aplicatiei

 • Termen-limita pentru transmiterea aplicatiei este 30 noiembrie 2014

Important

Formularul Online de Aplicare (FOA) trebuie completat in intregime; aplicantii trebuie sa furnizeze toate informatiile si documentele solicitate.

Scrisoarea(ile) de recomandare:

Este obligatoriu ca cel putin una dintre scrisorile de recomandare sa fie scrisa de o organizatie/ fundatie roma inregistrata in tara respectiva.

•    Sa fie scrisa recent de catre o persoana care poate oferi  comentarii si observatii relevante despre realizarile academice ale aplicantului si/ sau despre implicarea sa in activitati adresate comunitatii rome, cum ar fi un profesor, si/ sau un lider de ONG.
•    Sa fie detaliata, informativa, relevanta si scrisa in mod specific pentru a servi la aplicatia pentru bursa; scrisoarea de recomandare trebuie sa contina o data, semnatura originala si stampila (daca este cazul);
•    Sa descrie performanta academica recenta/ curenta a aplicantului si/ sau activitatile sale extra-curriculare, atat cele legate de romi cat si cele legate de non-romi, sa fie actualizate si sa reflecte aspectele recente/ actuale mentionate;
•    Scrisoarea de recomandare NU poate fi scrisa de o ruda sau de un prieten al aplicantului, de catre o persoana care a aplicat la bursele REF pentru anul academic 2014-2015, de un membru al Comisiei Nationale de Selectie sau care este actual beneficiar al unei burse REF;
•    Studentii care aplica pentru oricare din schemele de bursa REF nu pot redacta o scrisoare de recomandare pentru alti aplicanti;

Va rugam sa transmiteti instructiunile de mai sus persoanei care va recomanda. Scrisorile de recomandare care nu vor urmari indeaproape cerintele specificate mai sus, sau care vor fi certificate simple de inscriere intr-o institutie academica, sau de munca, etc., nu vor fi luate in considerare.

Diploma de bacalaureat trebuie scanata lizibil si incarcata ca atasament in formularul de aplicare online.

Regulamentul REF de calculare a mediei notelor poate fi accesat aici.

 • fie o foaie matricola oficiala pentru ultimul an universitar incheiat. Mai mult, aplicantii care studiau in anul academic 2013-2014 trebuie sa transmita foaia matricola pentru semestrul I din anul academic 2013-2014;
 • contina lista completa a examenelor obligatoriiprecum si rezultatele obtinute (note sau daca fost trecute sau sunt restante/ amanate sau studentul nu s-a preyentat la examen, etc.). Aplicatiile cu foi matricole inadcvate nu sunt eligibile;
 • daca aplicantul nu a fost inmatriculat in anul scolar/ universitar 2013-2014, el/ ea trebuie sa transmita copii valide ale celei mai recente foi matricole si diploma. Doctoranzii trebuie sa transmita ultimul raport de progres de la supraveghetorii lor imrepuna cu ultima foaie matricola;
 • poarte stampila originala a universitatii si semnatura reprezentantului universitatii.

Etapa 2 – Transmiterea certificatului de inmatriculare

Termen-limita: pana pe 11 decembrie 2014 inclusiv (data inscrisa pe stampila postala sau in documentele de transmitere (curierat, etc).

Documente de contractare
•    Formularul de inregistrare a Grupului Tinta, disponibil aici:   „Formular de grup tinta” ;
•    Nota de informare si declaratie (care anterior a fost scanata si incarcata in sistem, disponibila aici:  Nota de informare şi declaraţie)
•    Adeverinta care atesta inmatricularea in primul an de facultate cu frecventa la zi, la o universitate acreditata de stat in Romania,  in anul academic 2014-2015;
•    Contractul de bursa in doua exemplare;
•    Copie a cartii de indentitate – semnata si datata de aplicant;
•    Adeverinta privind taxa de scolarizare.

Important
•    Adeverinta care atesta inmatricularea in primul an de facultate – trebuie scanata si incarcata ca atasament in formularul online de aplicare si trebuie sa:
o    fie o adeverinta de inmatriculare eliberata de universitatea aplicantului care sa ateste ca acesta este inscris in anul academic 2014-2015;
o    contina numele complet al aplicantului, anul de studiu, numele universitatii, al facultatii, departamentul, specializarea si modul de studiu (la zi, fara frecventa, la distanta etc.) si sa indice daca anul academic cuprinde unul sau doua semestre sau trei semestre;
o    nu contina modificari decat daca sunt insotite de semnatura si stampila emitentului.
Adeverinta privind taxa de scolarizare – trebuie scanata si incarcata ca atasament in formularul online de aplicare si trebuie sa:
•    fie o adeverinta originala cu taxa de scolarizare care sa mentioneze taxa de scolarizare pentru intregul an academic 2014-2015; taxa de scolarizare poate fi mentionata pe certificatul de inmatriculare cu o stampila aditionala langa suma indicata.

Important: Solicitantii sunt rugati sa citeasca cu atentie cerintele si instructiunile specifice ale Programului, in scopul de a fi in masura sa inteleaga sarcina si a asigura conformitatea si completarea formularului online de aplicare (OAF). Va rugam sa contactati Echipa de proiect numai in cazul in care aveti nevoie de clarificari care nu se regasesc in instructiunile de aplicare.

Va rugam sa retineti ca este obligatoriu sa completati si sa parcurgeti urmatorii pasi in succesiunea lor logica. 

PASUL 1: Informatii personale; PASUL 2: Sondajul statistic si PASUL 3: Accesati lista de aplicatii, selectati-o pe cea aleasa si completati-o.

Va rugam sa fiti constienti de faptul ca puteti transmite formularul de aplicare online (OAF), numai in cazul in care acesta este complet finalizat, si PASII 1 si 2 sunt complet finalizati de asemenea.

Reiterand angajamentul REF de a sprijini tinerii romi in efortul lor de a urma invatamantul superior, asteptam cu nerabdare sa primim aplicatia dumneavoastra!

Nota: REF isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea de sprijin pentru orice aplicant al carui comportament si/ sau afiliere cu grupuri sau alte entitati ale caror obiective si activitati sunt incompatibile cu valorile si principiile promovate de Fondul de Educatie pentru Romi precum si cu obiectivele sale.

Accesati Sistemul Online de Aplicatie

Grila de verificare a Eligibilitatii  

Nr crt Criteriu Indeplinit DA/NU
1 Aplicatia completa a fost transmisa in termenul specificat in anunt si instructiunile de aplicare.
2 Diploma de bacalureat scanata lizibil a fost incarcata in sistemul de aplicare online.
3 Nota de informare completata si scanata lizibil a fost a fost incarcata in sistemul de aplicare online.
4 Adeverinta care atesta inmatricularea in primul an de facultate, scanata lizibil, a fost incarcata in sistemul de aplicare online.
5 Adeverinta care atesta inmatricularea in primul an de facultate, respecta cerintele din instructiunile de aplicare.
6 Cel putin o scrisoare de recomandare scrisa de o organizatie/ fundatie roma inregistrata oficial in Romania, scanata lizibil, a fost incarcata in sistemul de aplicare online.
7 Scrisoarea de recomandare, incarcata in sistemul de aplicare online, respecta cerintele din instructiunile de aplicare.
Calendar de selectie a studentilor bursieri       Termene:
Lansare procedura 21 noiembrie 2014
Transmiterea aplicatilor in Sistemul Online de Aplicare 30 noiembrie 2014
Publicare lista cu aplicantii acceptati conditionat, cei din lista de asteptare, si candidatii respinsi.   5 decembrie 2014
Transmiterea de catre aplicanti a documentelor de contractare in original. 11 decembrie 2014, inclusiv
Finalizarea listei candidatilor admisi si distribuirea primei transe a bursei. 18 decembrie 2014