Creșterea accesului tinerilor romi la învățămâtul superior

www.vreaubursa.ro

POSDRU ID 141790

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior

Beneficiar: Roma Education Fund Romania

Parteneri: Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) Ungaria, Partener  transnaţional

Perioada de implementare: Mai 2014 – Noiembrie  2015

Proiect finanțat prin POSDRU  2007 – 2013

Numărul de identificare: POSDRU/162/2.2/S/141790

 

Obiectivul general al proiectului

Creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr de 170 de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul 1 si 2 de licență, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de licență.

Obiectivele specifice 

Obiectiv 1: facilitarea accesului la învățământul superior pentru 170 de tineri romi prin intermediul unui program de burse de studiu pentru studenții romi înmatriculați în prima fază a studiilor universitare;

Obiectiv 2: facilitarea integrării în învățământul universitar a 170 de tineri romi înmatriculați în primul an de studii de licență și dezvoltarea potențialului lor academic și profesional prin intermediul unui sistem integrat de mentorat; elaborarea și punerea în practică a unui sistem electronic centralizat de management și monitorizare a componentei de mentorat;

Obiectiv 3: formarea continuă și dezvoltarea capacității profesionale a 15 reprezentanți ai structurilor de conducere din universitățile în care sunt înmatriculați tineri romi, cu scopul familiarizării acestor structuri cu principiile și practicile sprijinului personal de tip mentorat, respectiv dezvoltarea unor modele și metode de instituționalizare a mentoratului în universitățile din România, pilotate pentru studenții romi înmatriculați în primii ani de studiu la nivel universitar, precum și familiarizarea structurilor universitare de conducere cu diverse politici de incluziune a romilor în învățământul superior practicate în alte state europene.

Obiectiv 4: consolidarea rețelei electronice de comunicare a studenților romi din România pentru intensificarea interacțiunii și a schimbului de informații referitoare la oportunitățile de activități extra-curiculare academice și de dezvoltare personală și profesională.

Grup ţintă
15 Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi220 studenți bursieri și studenți mentori

 

Principalele activităţi ale proiectului

Activitatea 1 Managementul proiectului

 • Componenta orizontală a proiectului o constituie procedura generală de lucru structurată pe instrumente de evaluare și monitorizare. Metodologia pe monitorizare/evaluare/raportare a activităților de tip eveniment sau a activității de mentorat va fi realizată conform unui plan de implementare pe structura preeveniment/eveniment/post eveniment.

Activitatea 2. Activități de informare, promovare, publicitate și diseminare proiect

 • Obiectivele acestei activități vizează asigurarea vizibilității proiectului, informarea cu accent pe grupul țintă pentru atragerea studenților la activitățile și evenimentele proiectului.
 • Campania se va desfășura pe tot parcursul proiectului, în paralel cu celelalte activități, având scopul de a populariza într-o masură cât mai mare obiectivele și activitățile acestuia.
 • Informarea a 600 de persoane/ grup tință prin 600 materiale de promovare și informare la nivelul celor 15 universități reprezentative din 8 județe de implementare.

Activitatea 3. Selectarea cohortelor de studenți beneficiari și distribuirea burselor de studiu

 • 170 studenți de etnie roma înmatriculați în primii ani de studii de licență vor beneficia de sprijin financiar sub forma de bursă semestrială.
 • 170 studenți romi înmatriculați în primul an de studii de licență vor beneficia de sprijin de tip mentorat prin participarea la 10 sedințe individuale cu mentorii selectați.

Activitatea 4. Implementarea componenetei de mentorat

 • Componenta de bază în structura verticală a proiectului o constituie activitatea de mentorat, activitate care va fi implementată de către doi experti din cadrul resursei umane a beneficiarului și partenerului împreună cu 50 de mentori studenți.
 • Sedințe de mentorat în scopul creşterii nivelului de aprofundare a disciplinelor de învățământ din structura universitară.
 • 10 şedințe x 50 mentori = 500 de şedințe de mentorat la care vor participa cei 170 de studenţi bursieri beneficiari (fiecare la un minim de 10 şedinţe individuale sau de grup).

Activitatea  5.  Formarea  profesională a reprezentanților structurilor de conducere din universități

 • Îmbunătățirea condițiilor externe de învățământ pentru tinerii romi este axată pe participarea activă a universităților în cadrul programelor de formare continuă iar în cadrul proiectului prin participarea membrilor din structura de conducere a universităților selectate pentru activitatea de mentorat.
 • 15 cadre din conducerea univerisităților vor participa la un curs cu experți internaționali pe componenta de mentorat.

Activitatea  6.  Consolidarea rețelei electronice de comunicare a studenților romi din România

 • Suportul de mentorat va consta în facilitarea relației cu universitatea, oferirea de consiliere pentru adaptarea la un mediu nou, crearea unui plan de studiu individual, familiarizarea cu oportunitățile oferite de universitate sau din afară (bibliotecă, cabinet medical, asociatiile studentesti, diverse cluburi si competiții), facilitarea interacțiunii cu ceilalți studenți, creșterea stimei de sine și asumarea identității etnice, facilitarea interacțiunii cu alte grupuri de tineri și cu organizații rome locale.

Facilități pentru studenții bursieri participanți în proiect

 • Activităţi de pregătire gratuită (mentorat) pentru materiile din cadrul anului de studiu academic;
 • Burse de studiu;
 • Suport financiar acordat sub formă de burse de studiu, în funcție de cerințele proiectului;
 • Consiliere pentru întărirea identității rome și a respectului de sine, prin intermediul grupelor de mentorat;
 • Participare în rețeaua de comunicare online a studenților romi din România;

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului

 • 1 pagina web a proiectului elaborata, functionala si actualizata;
 • 2 conferinte de lansare / finalizare, cu minim 50 de participanti prezenti;  materiale de informare privind rezultatele proiectului elaborate si distribuite; exemple de buna practica prezentate; comunicat de presa elaborat, publicat pentru fiecare conferinta in parte;
 • 300 materiale informative tiparite. 300 persoane informate privind accesul tinerilor romi la invatamantul superior;
 • 1 sistem online centralizat de monitorizare a componentei de mentorat;
 • 15 membri ai structurilor de conducere din universitati vor fi instruiti privind metodele de implementare eficienta a modelului de mentorat in cadrul invatamantului superior, modele de succes, precum si factorii de risc,  familiarizarea cu politicile de incluziune a romilor in cadrul invatamantului superior din alte state europene;
 • 15 universitati sprijinite;
 • 50 de participanți la alte servicii de educație (organizare oportunități noi de învățare, TIC, pilotări de servicii/programe analitice noi etc.) – învățământ superior
 • 170 de studenti beneficiari de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior
 • 2 servicii educaționale noi implementate/validate (organizare oportunități noi de învățare, TIC, pilotări de servicii/programe analitice noi etc.) – învățământ superior;
 • 220 de studenti beneficiari in cadrul proiectului;
 • 1 partener transnational implicat in cadrul proiectului.