Creșterea accesului tinerilor romi la învățămâtul superior

www.vreaubursa.ro

POSDRU ID 141790

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ANUNȚ privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare online

 

ANUNȚ 

privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare online  

Ca urmare a verificării eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare în cadrului proiectului ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID 141790, sunt publicate:

Studentii acceptați condiționat au obligația de a transmite documentele de contractare pînă la data de 02 iunie 2015(data poștei) la adresa:

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA” București, str. Vaselor nr. 60, etaj 5, Sector 2, cod poștal 021255.

Va rugam să menționați pe plic: documente de contractare în proiectul ID 141790

Documentele de contractare sunt următoarele:

   „Contractul de bursă” în două exemplare, împreună cu anexele:

  1. Documente originale
  1. Copii
  • Copie a cărții de identitate – semnată și datată de aplicant;