Creșterea accesului tinerilor romi la învățămâtul superior

www.vreaubursa.ro

POSDRU ID 141790

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Anunţ de re-deschidere a procedurii de aplicare pentru bursă de studiu – Proiect „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior”

Anunţ de re-deschidere a procedurii de aplicare pentru bursă de studiu

Roma Education Fund România împreună cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunţă re-deschiderea procedurii de aplicare pentru bursă de studiu, în vederea completării numarului de 170 studenți anul I. de facultate, beneficiari de burse, în cadrul proiectului „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr total de 170  de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul I. de facultate, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili să aplice pentru bursă, aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

  • Să se declare public ca fiind de etnie romă;
  • Să fie înmatriculați în primul an de facultate cu frecvența la zi (respectiv pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditată de stat în România, în anul academic 2014-2015.

Termenul de înregistrare a aplicațiilor online este 17 aprilie 2015.

Instrucțiunile de aplicare online sunt disponibile AICI:

 

Calendarul procedurii este următorul:

 

Calendar de selecție a studenților bursieri       Termene:
Lansare procedură 03  aprilie 2015
Transmiterea aplicaților în Sistemul Online de Aplicare 17 aprilie 2015
Publicare listă cu aplicanții acceptați condiționat, cei din lista de așteptare, și candidații respinși. 23  aprilie 2015
Transmiterea de către aplicanți a documentelor de contractare în original. 29 aprilie  2015 inclusiv

 

Mențiune: pentru procedura de aplicare este valabil calendarul din prezentul anunț.

Detalii puteti gasi si aici: Roma Education Fund

Aici puteți accesa Sistemul Online de Aplicație  

https://gms.romaeducationfund.org/REF-AMS/login.html?d=1&d=1&lang=rum

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la:

021 2000 606

021 2000 618

e-mail proiect_141790@romaeducationfund.org

Persoane de contact:

Maria Ursu – Manager proiect

Mihaela Iancu – Coordonator mentori

Lavinia Ciuta – Expert operațional implementare